Şuan burdasınız: ISO / IEC 17020 Önecki Sayfa
ISO 17020 Nedir ?

ISO 17020, "Muayene hizmeti gerçekleştiren kuruluşlar için genel faaliyet kriterileri" olarak tanımlanan  muayene kuruşularının yetkinliği için uluslararası olarak tanınmış bir standarttır. ISO 17020, kalite yönetim sistemine özel olarak hazırlanmış olan  ISO 9001 standardı ile karıştırılmamalıdır. ISO 9001 bir muayene kuruluşunun teknik yeterliliğinin değerlendirilmesini gerektirmez ve ISO 17020 bir alternatif değildir.

ISO 17020 Standardına Göre Kimler Akredite Olmalıdır?

ISO 17020 standardı muayene hizmeti veren tüm kuruluşlar için ulusal ve uluslararası platformlarda tanınma imkanı sunduğu için, tüm muayene kuruluşlarının hizmetlerini uluslararası arenaya taşımak için almaları gereken bir akreditasyondur. Genel olarak akreditasyon alması gereken hizmet alanları aşağıdaki gibi listelenmiştir

  • Uluslararası gözetim hizmeti sunan kuruluşlar
  • Araç muayene istasyonları ve egzost emisyon ölçüm istasyonları
  • Periyodik fenni muayene hizmeti veren kuruluşlar
  • Muayene ve karşılıştırmalı uygunluk kontrolü yapan kuruluşla.
Hangi Firmalar İçindir ?

TS EN ISO 17020 Standardı Uluslar Arası Muayene hizmeti vermek isteyen ve bu standarda uygun olarak dokumantasyon ve uygulamaları tam anlamıyla uygulayan her türlü muayene kuruluşuna verilebilir. Bu standart bahsettiğimiz çevreler içindir. Standartla ilgisi olmayan iştigal konuları, alanları bu standardı alamazlar.