Şuan burdasınız: Hizmetlerimiz
Barkod Danışmanlığı

Barkod sistemi, ürünlerin bilgisayarlara bağlantılı optik okuyuculu cihazlar ile kimliklendirilmesini ön gören bir sistemdir. Bu sistemi ürünlerine uygulayan firmalar dünyanın birçok yerinde ticaret yaptıkları kuruluşlar nezdinde geçerli olacak bir numara ve işarete sahip olacaklardır
Böylece ürünlerin herhangi bir piyasada, herhangi bir standart ve kodlama sorunu ile karşılaşmadan alım ve satımına imkân sağlamış olacaktır.


Veritabanı Tescili
Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.
Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir. Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veri tabanının bu bilgiyi verimli ve hızlı bir şekilde yönetip değiştirebilmesidir. Veri tabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır.İşte bu aşamada bilgisayar programlarının ve veri tabanlarının tescili büyük önem kazanmaktadır.

Koruma Süresi
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 27.maddeye göre koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur.

İlk eser sahibi tüzel kişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.


Kapasite Raporu

Her türlü sınai ve imalat konularında, faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının genel bilgilerini ve üretim gücünü gösteren. Tanzim tarihi ve T.O.B.B. 'un onayını müteakip üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kullanıldığı yerler

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde
 • Resmi ve özel ihalelerde
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde
 • İmalatçı belgesi alımında
 • Vergi incelemelerinde
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Bir önceki sayfa için TIKLAYINIZ ...