Şuan burdasınız: Hizmetlerimiz
ISO (International Organization for Standardization)

ISO; Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi ve çalışmalarının yürütülmesi gayesiyle 1946'da Cenevre'de kurulan Uluslararası teşkilattır.Teşkilat üyesi olan milli birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır.

ISO'nun bölümleri

CE (Conformité Européene)
CE; 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, "ürün direktifleri" olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti bir kalite markası değildir. CE işareti herhangibir yerden alınan bir marka olmayıp imalatçı tarafından ürüne,amblaja ve ilgili dökümanlara yapıştırılır.


TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.


Gerekli evraklar

  • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
  • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalma yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
  • Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
  • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

Hizmet listesinin devamı için TIKLAYINIZ ...